INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Pauliny
Sabiny

22

czerwiec

PWŚCPSN
1      1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

Fotorelacja - I Sesja IX Kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

czwartek, 23.05.2024 10:01

7 maja 2024 roku odbyła się I Sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim. Uroczystość rozpoczęła się od odsłuchania Hymnu Polski o godzinie 12:00. Sesję otworzyła najstarsza radna, Pani Halina Wawrzyniak, która powitała wszystkich zebranych, w tym nowo wybranych Radnych oraz Burmistrza-elekta, Pana Krystiana Betlińskiego. W swoim przemówieniu podkreśliła zaszczyt i odpowiedzialność pełnienia funkcji radnego.

Sprawdzenie obecności i stwierdzenie quorum

Pani Halina Wawrzyniak przeprowadziła sprawdzenie obecności poprzez system do głosowania, stwierdzając, że na sesji obecnych jest 14 z 15 radnych, co umożliwia podejmowanie uchwał.

Ślubowanie Radnych i Burmistrza

Następnie radni złożyli ślubowanie, odczytując rotę przysięgi na sztandar Gminy. Pani Halina Wawrzyniak odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Radni przystąpili do ślubowania, które koordynował najmłodszy wiekiem radny, Pan Daniel Kuligowski.

Nowo wybrany Burmistrz, Pan Krystian Betliński, również złożył ślubowanie, przysięgając: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” Po ślubowaniu Burmistrz-elekt wyraził wdzięczność wyborcom za zaufanie i zapewnił o swojej gotowości do pracy dla dobra gminy.

Przyjęcie porządku obrad i wybór sekretarza I sesji

Podczas sesji przyjęto porządek obrad. Wszyscy radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad, głosując 14 głosami "za". Na sekretarza sesji wybrano jednogłośnie Pana Błażeja Barczaka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej

Następnie przystąpiono do procedury wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Kandydatami do komisji skrutacyjnej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie tajnego głosowania, zostali Radni Włodzimierz Kubiak,  Robert Zaradzki i Jan Bladowski. Komisja przygotowała urnę i karty do głosowania, po czym przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Radny  Arkadiusz Jarosław Rybak, którego kandydaturę poparł Radny Arkadiusz Włodarski, podkreślając jego doświadczenie i wcześniejsze pełnienie tej funkcji.

Po przeprowadzeniu głosowania, w którym Radny Arkadiusz Jarosław Rybak otrzymał 14 głosów "za", został on wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.

Przemówienia ustępującego i nowego Burmistrza

Przewodniczący Rady, Pan Arkadiusz Jarosław Rybak, wyraził swoje zaangażowanie w rozwój miasta i gminy, podkreślając chęć współpracy ze wszystkimi radnymi. Następnie głos zabrał ustępujący Burmistrz, Pan Sławomir Henryk Bogucki, który podsumował swoją kadencję. Przedstawił osiągnięcia gminy, w tym stan finansów oraz planowane inwestycje na lata 2024-2025, takie jak przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogalinie, budowa nowych odcinków dróg oraz modernizacja WTZ w Nowej Wsi. Podziękował za współpracę i zapewnił o swojej gotowości do dalszej pomocy.

Nowy Burmistrz, Pan Krystian Betliński, podziękował swojemu poprzednikowi i wyraził nadzieję na owocną współpracę z radnymi.

Zamknięcie sesji

Po realizacji wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady, Pan Arkadiusz Jarosław Rybak, zamknął sesję o godzinie 13:38.

Sesja była prowadzona w atmosferze współpracy i wzajemnego szacunku, co dobrze wróży na przyszłość w realizacji zadań stojących przed nową kadencją Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.

 

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 23.05.2024 10:01
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2024 10:03
Liczba wyświetleń: 386

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu