INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Antoniego
Gracji

13

czerwiec

PWŚCPSN
1      1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

KOMUNIKAT W SPRAWIE RODO

środa, 25.03.2020 12:29

RODO – skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 2016 r., Nr 119, poz.1), którego stosowanie wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Jest to akt prawny obowiązujący w całej Unii Europejskiej. Ma on na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą.

 Administrator Danych Osobowych

 Administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów obsługiwanych przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, jest Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski, I piętro, pokój nr 12 – organ wykonawczy Miasta
i Gminy Piotrków Kujawski.

 Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od rodzaju załatwianej przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski sprawy, będziemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie – niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.

 Jak pozyskujemy dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa oraz
w wyniku skierowania do nas korespondencji pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej.

Czy ujawniamy dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli nasi pracownicy i współpracownicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia nadane im przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, i którzy wykonują swoje zadania służbowe związane z Państwa sprawą. Państwa dane mogą zostać przekazane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 - Prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania lubo graniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją.

- Prawo do „bycia zapomnianym” - usunięcia Państwa danych z naszej bazy.

        W uzasadnionych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, Państwa prawa mogą ulegać ograniczeniu – wtedy jednak zostaną Państwo o tym poinformowani.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych będzie przez nas wymagane w zakresie umożliwiającym załatwienie sprawy, z którą Państwo zwrócą się do Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz w celu realizacji zadań wynikających wprost z przepisów prawa.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski: iodtz.piotrkow@gmail.com, tel.: 506482650

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 25.03.2020 12:29
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2022 15:20
Liczba wyświetleń: 1179

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu