INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Aureli
Kamila

25

wrzesien

PWŚCPSN
1     1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Zarządzenie 15/2020

czwartek, 27.02.2020 10:56

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, poz. 1570) oraz Uchwały Nr XII/59/2019 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przystąpić do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
§ 3. 1. Do oceny w ramach w/w konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1) Arnold Wesołowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim - Przewodniczący
Komisji,
2) Stanisław Kwiatkowski - Dyrektor ZEAS w Piotrkowie Kujawskim,
3) Iwona Siutkowska - przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Członek
Komisji,
4) Ryszard Domański - pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim - Członek Komisji.
2. Tryb pracy komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

                                                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                                           Piotrków Kujawski
                                                                                                                           Sławomir Henryk Bogucki

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik umowa 2 2020-02-27 12:35:25 Admin1
załącznik umowa 2020-02-27 12:35:10 Admin1
załącznik oferta 2 2020-02-27 12:32:47 Admin1
załącznik oferta 2020-02-27 12:32:09 Admin1
załącznik sprawozdanie 2 2020-02-27 12:30:10 Admin1
załącznik sprawozdanie 2020-02-27 12:29:51 Admin1
załącznik zarządzenie 15.2020 2020-02-27 12:04:07 Admin1
załącznik ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. 2020-02-27 11:59:07 Admin1

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 27.02.2020 10:56
Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2020 11:12
Liczba wyświetleń: 876

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu