INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


SZKOŁY


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Sławy
Sławosza

23

lipiec

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31     

Informacja dla mieszkańców

środa, 10.10.2018 13:00

 Miasto i Gmina Piotrków Kujawski informuje o realizacji Projektu pn. „Przebudowa i Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku. Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Piotrkowie Kujawskim przy ulicy Parkowej czego efektem będzie poprawa jakości oczyszczonych ścieków oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 5010 do 7255 RLM. W ramach inwestycji wymieniony zostanie także odcinek kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków o średnicy Ø 400 mm i długości 196,6 metrów. Inwestycja ta, stanowi integralną część Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

Wartość projektu to 9 352 362,13 zł, gdzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 to  5 622 488,26 zł.

Zakres prac w ramach projektu będzie obejmował budowę obiektów, w których mieścić się będzie:

•Budynek techniczny

•Punkt zlewny ścieków doważonych

•Zbiornik uśredniający

•Zbiornik osadu nadmiernego

•Pompownia główna

•Studnia kraty hakowej

•Studnia pomiarowa

oraz odbywać się będzie oczyszczanie mechaniczne i biologiczne ścieków.

Po rozbudowie oczyszczalnia ścieków będzie osiągała następujące parametry:

•przepustowość (Qdśr) – 752 m3/d (dwa niezależne ciągi technologiczne po 376 m3/d)

•przepustowość maksymalna (Qdmax) – 952 m3/d

•wydajność projektowa – 7255 RLM, Qdśr=752 m3/d,

Dnia 4 kwietnia 2018 r. wykonawca robót budowlanych - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane PRZEM-GRI Sp. z.o.o. z Olsztyna przejął plac budowy pod realizację inwestycji. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym projektu bez opóźnień.

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Informacja dla mieszkańców 2018-10-10 13:00:36 Admin1

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 10.10.2018 13:00
Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2018 14:03
Liczba wyświetleń: 1668

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Mapa serwisu