INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza ZUS -  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Gabrieli
Marka

24

marzec

PWŚCPSN
1   1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31   

Aktywni na start

poniedziałek, 25.02.2013 13:56

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim kontynuuje realizację projektu systemowego pt. "AKTYWNI NA START" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prioryyet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem tego projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonych oraz dyskryminowanych na rynku pracy, a także podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Zadania określone w projekcie adresowane są w szczególności do osób długotrwale bezrobotnych.  

 
Działaniami projektu w 2010r zostało objętych 19 osób, które uzyskają kwalifikacje zawodowe, zdobędą umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie zmiany własnego planu na życie oraz 10 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej, który ma na celu pomoc rodzinom borykającym się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi poprzez wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne, doradztwo zawodowe.
Projekt obejmuje realizację czterech kursów zawodowych: operator koparko-ładowarki dla 8 osób, magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla 5 osób, opiekun osób chorych starszych i niepełnosprawnych dla 5 osób, florysta dla 1 osoby oraz działalność grupy wsparcia dla 10 uczestników PAL.
Realizacja projektu odbywa się poprzez kontrakt socjalny, który jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym, czyli wzajemne zobowiązanie stron.
W 2010r wartość projektu wynosi 181.997,00 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 162.887,31 zł, natomiast 19.109,69 zł to wkład własny.Należy nadmienić, że w latach 2008-2009 w ramach projektu wykorzystano kwotę 241.276,75 zł   ze środków EFS, a pomocą zostało objętych 27 świadczeniobiorców.
 
                                                                                           Zespół projektowy
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 25.02.2013 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2013 12:10
Liczba wyświetleń: 3536

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Mapa serwisu