INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Estery
Kiry

7

lipiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30 31

OGŁOSZENIE

środa, 08.12.2021 10:15

o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku

Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego działając na podstawie art. 6h i art.6 m ust. 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz.888) zawiadamia, że Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim w dniu 26 listopada 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/186/2021 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą od 1 stycznia 2022 roku stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 29 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

- 27 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej kompostującego bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach;

w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

- 58 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (zgodnie art. 6k ust 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy).

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regularnie uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim

BS Piotrków Kujawski nr 66 9551 0002 0000 0101 2000 0140 lub w kasie urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością złożenia nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, lub pod nr tel. 54 2654 180 wew. 25 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 08.12.2021 10:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 495

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Mapa serwisu