INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Gagrieli
Liwii

27

luty

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28

Projekt

czwartek, 24.09.2020 07:32

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2022 r. realizuje projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 300 uczniów i uczennic szkół podstawowych, w tym zniwelowanie deficytów u 38 uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 12 uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych, oraz podniesienie kompetencji zawodowych 35 nauczycieli ze szkół w miejsko-wiejskiej gminie Piotrków Kujawski.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to: zajęcia dodatkowe i dydaktyczno – wyrównawcze rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, w tym zajęcia metodą eksperymentu, zajęcia specjalistyczne dla uczniów z SPE, doradztwo edukacyjno - zawodowe oraz szkolenia dla nauczycieli.  Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe. Wyposażenie szkół w sprzęt TIK i pracowni przedmiotowych. Zajęcia pozalekcyjne na rzecz kształtowania i rozwijanie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematycznych, biologicznych, przyrodniczych, języków obcych, TIK; dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspomagający rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja dodatkowych zajęć z kompetencji kluczowych umożliwi uczniom rozwój kompetencji i uzdolnień, a także wyrówna dysproporcje edukacyjne, rozwinie zainteresowania uczniów w zakresie nowych technologii oraz przyczyni się do wzrostu umiejętności uczniów. Ponadto zajęcia dodatkowe oraz pomoce dydaktyczne pomogą uczniom uzyskać lepsze wyniki egzaminów. Podniesienie lub dostosowanie kompetencji zawodowych u nauczycieli do potrzeb zmieniającego się szkolnictwa.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele trzech publicznych szkół podstawowych: Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu- 44 uczniów i 4 nauczycieli; Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce – 67 uczniów i 10 nauczycieli; Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim – 189 uczniów i 21 nauczycieli.

Całkowita wartość projektu wynosi 565.800,00 zł, w tym dofinansowanie 537.510,00 zł (Europejski Fundusz Społeczny – 480.930,00 zł, budżet państwa – 56.580,00 zł).

                                                                                                

                                                                  Autor: Stanisław Kwiatkowski 24.09.2020 roku

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 24.09.2020 07:32
Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2020 08:57
Liczba wyświetleń: 210

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Mapa serwisu