INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Juliusza
Lubosława

12

kwiecień

PWŚCPSN
1    1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

czwartek, 02.04.2020 13:23

                                                                                          Piotrków Kujawski, dnia 2 kwietnia 2020 r.


INFORMACJA
dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
Biorąc pod uwagę rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, poz. 522, poz. 531) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski tj. wprowadzenie ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski polegającego na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów wyjaśnia się, co następuje.
Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).
W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mających swoją siedzibę na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ustala się sposób dokonywania tych zgłoszeń:
          1) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej piotrkowkujawski@samorzady.pl w formie skanu (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu od 7:30-15:30) wpisując w temacie wiadomości : „OKW – kandydaci”. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Po dokonaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
            2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszcza się uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnikawyborczego (osoba dokonująca zgłoszenia na kopii upoważnienia dokonuje adnotacji„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” i podpisuje się czytelnie imieniem i nazwiskiem).
              Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy zgłaszać

w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski na
druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27
lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu
Europejskiego, zmienionej uchwałą nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu
Europejskiego.
              Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze
województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców
jednej z gmin na obszarze tego województwa. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma
pełnomocnik wyborczy:
              1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku
województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w
danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet
wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu
wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że
partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;
              2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich
wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny
komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich
wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy,
który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego
komitetu wyborczego jest taka sama;
              3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu
zgody osoby, której ma dotyczyć.
Pełnomocnik wyborczy może zgłosić do jednej komisji więcej niż jednego kandydata
ze wskazaniem ich kolejności.
                Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji
komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej
uzupełniania spośród wyborców. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem
urzędu gminy (Uwaga: sposób dokonywania zgłoszeń jak w przypadku komitetów
wyborczych).
                Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie, w sposób niebudzący wątpliwości co do
pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu i
adresu e-mail.


Wykaz stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych
w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski :


1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Hala Widowiskowo-Sportowa, Włocławska 37,
88-230 Piotrków Kujawski;
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Świetlica MGOPS, Słoneczna 32, 88-230 Piotrków
Kujawski;
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa, Włocławska 37,
88-230 Piotrków Kujawski;
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Remiza OSP Lubsin, Lubsin 24B 88-230 Piotrków
Kujawski;
5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Świetlica Wiejska Gradowo, Gradowo 14A, 88-230
Piotrków Kujawski;
6) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Publiczna Szkoła Podstawowa Bycz, Bycz 3, 88-230
Piotrków Kujawski;
7) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Remiza OSP Połajewo, Połajewo 25C, 88-230
Piotrków Kujawski;
8) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, Publiczna Szkoła Podstawowa Dębołęka, Dębołęka 7,
88-230 Piotrków Kujawski;
9) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, Remiza OSP Świątniki, Świątniki 9, 88-230 Piotrków
Kujawski;
10) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, Remiza OSP Jerzyce, Jerzyce 7, 88-230 Piotrków
Kujawski;
11) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowa Wieś, Nowa
Wieś 28A, 88-230 Piotrków Kujawski;
12) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12, Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie
Kujawskim, Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski;
Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod nr telefonu 54
2654 180 wew. 13 i wew. 22.

 

Jarosław Waszak
Pełnomocnik ds. wyborów

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Dokument PDF 2020-04-02 14:23:48 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 02.04.2020 13:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.04.2020 13:29
Liczba wyświetleń: 284

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Mapa serwisu