INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Anicety
Klary

17

kwiecień

PWŚCPSN
1    1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 18.02.2020 13:50

o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 2010) zawiadamiam, że od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały przyjęte uchwałą Nr XIV/82/2020 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą wynosić:

w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 24 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;

- 22 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej kompostującego bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach;

w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

- 48 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (zgodnie art. 6k ust 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy).

Jednocześnie, w związku ze zmianą sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość konieczna była zmiana uchwały o wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana sposobu naliczania opłat spowodowała konieczność składania nowych deklaracji. W związku z powyższym właściciele nieruchomości otrzymują druk nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r. Wypełnioną deklarację należy złożyć do 6 marca 2020 roku, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, u sołtysa danego sołectwa w zapieczętowanej kopercie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej „ePUAP”.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regularnie uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na konto Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim – BS Piotrków Kujawski nr 66 9551 0002 0000 0101 2000 0140 lub w kasie urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, lub pod nr tel. 54 2654 180 wew. 25 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00.

 

                                   

 

      Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski

                                                   Sławomir Henryk Bogucki

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Dokument DOC 2020-03-05 11:03:57 Admin
załącznik Deklaracja - pdf 2020-02-18 14:51:37 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 18.02.2020 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2020 14:00
Liczba wyświetleń: 1284

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Inwestycje Projekty europejskie Fundusz Dróg Samorządowych Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Mapa serwisu