INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Jana
Pauliny

26

czerwiec

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych

wtorek, 05.03.2013 09:12

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 2654 180 wew. 21

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek należy złożyć w pokoju nr 6 wraz z:

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

1. osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

4. osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

5. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, jest dopuszczalne złożenie wniosku poza siedzibą organu gminy.

7. W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę własnoręcznego podpisu na formularzu, o którym mowa w ust. 1, adnotację o przyczynie braku podpisu zamieszcza się na wniosku.

8. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

9. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

10. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

11. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

12. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

13. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

14. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.

 


Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie należy złożyć w pokoju nr 6 wraz z :

  • Dowodem osobistym.
  • Poświadczeniem odpowiednim dokumentem własności lokalu lub nieruchomości.

W przypadku zameldowania u osób trzecich obowiązkowa ich obecność.


Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie należy złożyć w pokoju nr 6 wraz z:

  • Dowodem osobistym,

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie należy złożyć w pokoju nr 6 wraz z:

  • Dowodem osobistym.
  • Poświadczeniem odpowiednim dokumentem własności lokalu lub nieruchomości.

W przypadku zameldowania u osób trzecich obowiązkowa ich obecność.


Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie należy złożyć w pokoju nr 6 wraz z:

  • Dowodem osobistym.

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie należy złożyć w pokoju nr 6 wraz z:

  • Dowodem osobistym

 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie należy złożyć w pokoju nr 6 wraz z:

  •  Dowodem osobistym

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - pdf 2015-11-05 13:58:42 Admin
załącznik Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - pdf 2015-11-05 13:57:26 Admin
załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pdf 2015-11-05 13:56:36 Admin
załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - pdf 2015-11-05 13:55:48 Admin
załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego - pdf 2015-11-05 13:54:46 Admin
załącznik Zgłoszenie pobytu stałego - pdf 2015-11-05 13:54:11 Admin
załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego pdf 2015-11-05 13:53:33 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 05.03.2013 09:12
Data ostatniej modyfikacji: 05.11.2015 12:50
Liczba wyświetleń: 2740

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Mapa serwisu