INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Jana
Pauliny

26

czerwiec

PWŚCPSN
1     1 2
2 3 4 5 6 7 8 9
3 10 11 12 13 14 15 16
4 17 18 19 20 21 22 23
5 24 25 26 27 28 29 30

Urząd Stanu Cywilnego

wtorek, 05.03.2013 07:03
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski
Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy BS Piotrków Kujawski 72955100020000010120030005

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 2654 180 wew. 26

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek zainteresowanego
 • dowód osobisty
 • odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny)
 • dokumenty posiłkowe (np. zaświadczenia)

2. Opłaty:

 • 39,00 zł - za decyzję 

3. Termin odpowiedzi:

 • do 30-tu dni


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek zainteresowanego
 • dowód osobisty
 • dokumenty posiłkowe (np. zaświadczenia)

2. Opłaty:

 • 39,00 zł - za decyzję 

3. Termin odpowiedzi:

 • do 30-tu dni

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Wniosek składa się osobiście.


Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek zainteresowanego
 • dowód osobisty
 • odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny)

2. Opłaty:

 • 39,00 zł - za decyzję 

3. Termin odpowiedzi:

 • do 30-tu dni


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Umiejscowienie (wpisanie do polskich ksiąg) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek zainteresowanego
 • dowód osobisty
 • oryginał odpisu zagranicznego aktu stanu cywilnego
 • urzędowe tłumaczenie aktu dokonane przez tłumacza przysięgłego

2. Opłaty:

 • 50,00 zł - za decyzję 

3. Termin odpowiedzi:

 • do 30-tu dni


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26


Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Wniosek należy składać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.


 Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek zainteresowanego
 • dowód osobisty
 • odpowiedni akt stanu cywilnego (odpis zupełny)

2. Opłaty:

 • 39,00 zł - za decyzję 

3. Termin odpowiedzi:

 • do 30-tu dni


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi: Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.


 Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek zainteresowanego
 • dowody osobiste Jubilatów
 • odpis skrócony aktu małżeństwa

2. Opłaty:

 • nie pobiera się

3. Termin odpowiedzi:

 • do 3 miesięcy od daty przyznania medali przez Prezydenta RP


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Uwagi: Wniosek składa się osobiście w USC na oryginalnym druku.


Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny

1. Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste przyszłych małżonków
 • odpisy skrócone aktów urodzeń (nie dotyczy osób urodzonych na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski)
 • w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka (z wyłączeniem zdarzeń zarejestrowanych w Piotrkowie Kujawskim)

2. Opłaty:

 • 84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa 

3. Termin odpowiedzi:

 • nie krótszy niż 1 miesiąc od dnia złożenia zapewnień


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Uwagi: Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają wymagane dokumenty i podpisują zapewnienia osobiście na oryginalnym druku. Zaświadczenie uprawniające do zawarcia ślubu konkordatowego wydawane jest tylko osobom, z których przynajmniej jedna na stałe zameldowana jest w mieście lub gminie Piotrków Kujawski.


Zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy

1. Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste przyszłych małżonków
 • odpisy skrócone aktów urodzeń (bez względu na miejsce urodzenia)
 • w zależności od stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć związek małżeński: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis skrócony aktu zgonu małżonka (bez względu na miejsce zdarzenia)

2. Opłaty:

 • 84,00 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa 

3. Termin odpowiedzi:

 • Trzy miesiące od dnia wystawienia zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Uwagi: Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński składają wymagane dokumenty i podpisują zapewnienia osobiście na oryginalnym druku. Zaświadczenie uprawniające do zawarcia ślubu konkordatowego wydawane jest tylko osobom, z których przynajmniej jedna na stałe zameldowana jest w mieście lub gminie Piotrków Kujawski.


Rejestracja urodzeń

1. Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie urodzenia dziecka (oświadczenie lekarza rodzinnego w przypadku urodzenia na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski)
 • dowody osobiste rodziców dziecka
 • w zależności od stanu cywilnego matki (do wglądu): odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub o separacji, odpis skrócony aktu zgonu małżonka, odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka

2. Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty od 3 egzemplarzy odpisu aktu wydanych bezpośrednio po sporządzeniu aktu 

3. Termin odpowiedzi:

 • niezwłocznie.


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Uwagi: Rejestracji urodzenia dokonuje się w USC na oryginalnym druku.


Rejestracja zgonów

1. Wymagane dokumenty:

 • karta zgonu (wydaje lekarz rodzinny w przypadku zgonu na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawski)
 • dowód osobisty osoby zmarłej

2. Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty od 3 egzemplarzy odpisu aktu wydanych bezpośrednio po sporządzeniu aktu 

3. Termin odpowiedzi:

 • niezwłocznie


Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Uwagi: Rejestracji zgonu dokonuje się w USC na oryginalnym druku.


Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk

Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk zgodnie z ustawą z 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 233, poz.1992).

Wymagane dokumenty:
1. Podanie (wniosek) o zmianę imienia i lub nazwiska.
Podanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy, 
 • stan cywilny,
 • miejsce zamieszkania – miejsce stałego pobytu wnioskodawcy, 
 • określenie, czy zmiana dotyczy nazwiska rodowego, czy nabytego – noszonego oraz wskazania nazwiska i imienia, o które wnioskodawca się ubiega, jak również czy zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci,
 • wskazanie ważnych względów uzasadniających zmianę,
 • własnoręczny podpis.

2. Do podania należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy, 
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli pozostaje on w związku małżeńskim,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli ustalenie pisowni obejmuje też dzieci,
 • zgodę rodziców na zmianę imion lub nazwisk dzieci, 
 • oświadczenie wyrażające zgodę dziecka na zmianę jego imienia lub nazwiska, jeżeli dziecko ukończyło 14 lat.

Opłata skarbowa – 37 zł


Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Przyjmowanie oświadczenia w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód dotyczącego powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (art. 59 k.r.o).
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego oświadczenie można złożyć w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego. 
Opłata Skarbowa - 11 zł

Sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy

Muszą być obecni:

 • Spadkodawca z dowodem osobistym i aktem prawnym potwierdzającym własność lub współwłasność zapisywanego majątku,  
 • Dwaj pełnoletni świadkowie z dowodami osobistymi.
Opłata skarbowa – 22 zł
Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

1. Wymagane dokumenty:

 • wniosek zainteresowanego
 • dowód osobisty wnoszącego o odpis

2. Opłaty:

 • 22,00 zł - za odpis skrócony
 • 33,00 zł - za odpis zupełny 
 • Nie pobiera się opłaty od podań i odpisów wydawanych w sprawach alimentacyjnych (sąd) lub rentowo - emerytalnych (ZUS, KRUS), wydania dowodu osobistego (BDO).


Termin odpowiedzi: Niezwłocznie.

Jednostka prowadząca sprawę:
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 0*(54) 2654 180 wew. 26

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Uwagi: Odpisy z ksiąg stanu cywilnego otrzymać mogą tylko osoby uprawnione. Wniosek składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkobiercy

Muszą być obecni:

 • Spadkodawca z dowodem osobistym i aktem prawnym potwierdzającym własność lub współwłasność zapisywanego majątku,  
 • Dwaj pełnoletni świadkowie z dowodami osobistymi.
Opłata skarbowa – 22 zł

Decyzja w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy lub jej części zbiórki publicznej
Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:
 • cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej;
 • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
 • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być przeprowadzona;
 • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
 • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
 • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.


Stan prawny wyżej wymienionych dokumentów aktualny na dzień 1.03.2013 r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Podanie o odtworzenie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu 2013-03-11 13:49:43 Admin1
załącznik Podanie o skrócenie terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego. 2013-03-11 13:48:55 Admin1
załącznik Podanie o sprostowanie aktu cywilnego 2013-03-11 13:48:25 Admin1
załącznik Podanie o wpisanie aktu stanu cywilnego do polskiej księgi stanu cywilnego 2013-03-11 13:47:27 Admin1
załącznik Podanie o wydanie odpisów aktu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, śmierci) 2013-03-11 13:46:36 Admin1
załącznik Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego 2013-03-11 13:44:18 Admin1

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 05.03.2013 07:03
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2013 10:55
Liczba wyświetleń: 4543

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Mapa serwisu