INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Deklaracja dostępności


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza Wyszukiwarka książek online Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski System Informacji Przestrzennej Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Delfiny
Marii

8

grudzien

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31  

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

czwartek, 06.09.2018 15:24

z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/180/2017 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" zarządza się, co następuje :
§ 1.
1. Przystąpić do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.
2. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Na realizację zadań wybranych w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
§ 3.
1. Do oceny w ramach w/w powołuje się Komisję Konkursową w składzie :
1) Arnold Wesołowski - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Przewodniczący Komisji;
2) Stanisław Kwiatkowski - Dyrektor ZEAS w Piotrkowie Kujawskim - Z-ca Przewodniczącego Komisji;
3) Iwona Siutkowska - przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Członek Komisji;
4) Ryszard Domański - pracownik Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Członek Komisji.
2. Tryb Pracy Komisji określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                   Piotrków Kujawski
                                                                                             Sławomir Henryk Bogucki

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Sprawozdanie 2018-09-06 16:35:47 Admin
załącznik Oferta 2018-09-06 16:35:31 Admin
załącznik Wzór Umowy 2018-09-06 16:35:11 Admin
załącznik Kalkulacja Kosztów 2018-09-06 16:34:54 Admin
załącznik Harmonogram 2018-09-06 16:34:36 Admin
załącznik Dokument PDF 2018-09-06 16:24:56 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 06.09.2018 15:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1089

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Zarządzanie kryzysowe Inwestycje Projekty europejskie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Podatki i opłaty lokalne Druki do pobrania Nagrania Obrad Sesji Rady Miejskiej Mapa serwisu