INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Alfreny
Rufina

19

lipiec

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30 31      

Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi

piątek, 01.03.2013 09:31

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 54 2654 180 wew. 25

Nowe obowiązki Gminy:

 1. Gmina przejmuje odpowiedzialność za cały system gospodarki odpadami, począwszy od odbioru odpadów do ich zagospodarowania.
 2. Zbiórką odpadów zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy.
 3. Gmina ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: bioodpady, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.
 4. Na terenie Gminy utworzony zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W Punkcie tym będzie można zostawić bezpłatnie takie rodzaje odpadów jak: zielone i ogrodowe, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, przeterminowane lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
 5. W pierwszym półroczu 2013 roku Gmina wyłoni w drodze przetargu nieograniczonego przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim uchwaliła:

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
 2. Stawki opłat.
 3. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty.
 4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty.
 5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
 2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie.
 3. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami.
 4. Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny;
 • 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób mieszany;
 • od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono stawkę za pojemniki: 110 l – 13 zł, 240 l – 26 zł, 1100 l – 130 zł.


Opłaty wnosimy tylko na rzecz Gminy.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości, określająca m.in. liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Po raz pierwszy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

Pamiętajmy !

Pierwszą deklarację składamy do dnia 28 lutego 2013 roku, natomiast cały system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym uiszczania opłat zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

 

                                                                                  Urząd Miasta i Gminy 
                                                                                w Piotrkowie Kujawskim

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Deklaracja w formacie DOC 2016-08-08 13:51:28 Admin
załącznik Deklaracja w formacie PDF 2016-08-08 13:51:06 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin1
Data powstania: 01.03.2013 09:31
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2013 11:57
Liczba wyświetleń: 2338

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Druki do pobrania Mapa serwisu