INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Marii
Marzeny

26

kwiecień

PWŚCPSN
1      1
2 2 3 4 5 6 7 8
3 9 10 11 12 13 14 15
4 16 17 18 19 20 21 22
5 23 24 25 26 27 28 29
6 30       

Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA

piątek, 12.05.2017 15:39

Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku rozpoczęło rekrutację i ogłasza nabór 50 kandydatów do udziału w projekcie „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA

 

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, niepracujących powyżej 29 roku życia1, zamieszkujących teren powiatu radziejowskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 roku życia2,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

oraz zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy rolnicy i członkowie ich rodzin (posiadający status osoby bezrobotnej), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa3 (mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej), którzy należą do jednej z powyższych grup.

 

W ramach projektu można otrzymać:

  • dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej do 24 000 zł,

  • szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,

  • wsparcie mentora,

  • doradztwo biznesowe,

  • wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy po 600 zł/msc

 

Informacje i zapisy tel. 54 426-26-66, 512—093-522 oraz w siedzibie Biura Projektu „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”, ul. Młynarska 1A/3, 87 – 800 Włocławek oraz na stronie internetowej www.cezenit.pl

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Aktywni Na Rynku Pracy, Działanie 8.3 - Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

1 Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin).

2 tj. osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50-tych urodzin).

3 Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi/zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osoby będące współmałżonkami tych osób, a także osoby będące domownikami, podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które są zarejestrowane jako bezrobotne

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 12.05.2017 15:39
Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2017 15:47
Liczba wyświetleń: 323

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Druki do pobrania Mapa serwisu