INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Jana
Moniki

21

maj

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

poniedziałek, 10.04.2017 11:51

„Nie daj się nałogom – bądź sobą!”

REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO

 

„Nie daj się nałogom – bądź sobą!”

 

§ 1

Organizator

 

 Zespół Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim

wraz z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 2

Cele konkursu

 

 • Propagowanie zdrowego stylu życia - życia bez nałogów.

 • Uświadomienie dzieciom i młodzieży sytuacji i zachowań zagrażających zdrowiu i życiu.

 • Dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach uzależniających.

 • Ukazanie zgubnych skutków palenia papierosów, picia alkoholu i przyjmowania narkotyków oraz dopalaczy.

 • Wzbudzenie pozytywnych refleksji na temat takich wartości jak rodzina, życie, zdrowie.

 • Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Propagowanie zachowań asertywnych.

 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci, młodzieży.

 • Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży.

 

§ 3

Uczestnicy

 

 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Piotrków Kujawski.

 2. Każdy uczestnik musi posiadać oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (druk w załączeniu).

 

§ 4

Przebieg konkursu

 

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własnego autorstwa.

 2. Do pracy powinna być załączona informacja zawierająca: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasę, dane szkoły oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna.

 3. Podpisane prace należy dostarczyć do 24 maja 2017 r. do sekretariatu Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. Prace przekazuje nauczyciel – opiekun uczestnika konkursu.

 4. Prace konkursowe oceni Komisja złożona z przedstawicieli Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 5. Komisja oceni:

 • wartość merytoryczną,

 • kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

 • formę estetyczną pracy.

 1. Komisja przyzna nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,

 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

 • uczniowie klas I-III gimnazjum.

 1. Dla zwycięzców w każdej grupie wiekowej przewidziane są atrakcyjne nagrody (I, II i III miejsce).

§ 5

Proponowana tematyka i forma prac

 

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ilustrującej hasło „Nie daj się nałogom - bądź sobą!” - ukazującej negatywne skutki palenia papierosów, picia alkoholu lub zażywania narkotyków i propagującej zdrowe, atrakcyjne życie bez nałogów.

 2. Technika wykonania pracy - dowolna np. rysunek, praca malarska, kolaż.

 3. Format pracy - A4 lub A3.

§ 6

Uwagi końcowe

 

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.

 2. Prace nie podlegają zwrotowi, pozostają do dyspozycji organizatorów i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Piotrków Kujawski

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu.

 

Oświadczenie

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………...………………

zamieszkały(a) …………………………………………………………………………………………

w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………….…………………….

w celach związanych z GMINNYM KONKURSEM PROFILAKTYCZNYM.

.………………………….…………………………………

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Regulamin - Oświadczenie PDF 2017-04-10 11:52:35 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 10.04.2017 11:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 381

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Druki do pobrania Mapa serwisu