INFORMATOR


URZĄD MIASTA I GMINY


GALERIA


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


SZKOŁY


WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Informacje dla Wyborców


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Powiat Radziejowski Państwowa Komisja Wyborcza System Informacji Przestrzennej Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie Koenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie Serwis Pogodowy IMGW Geoportal Powiatu Radziejowskiego Nadgoplański Park Tysiąclecia Archiwalna strona Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Mój region w Europie Pływalnia w Radziejowie Aplikacja Mobilna Poznajcie Kujawy Mikroporady WKU Włocławek PKP InterCity

Kalendarium

Amielii
Idalii

15

listopad

PWŚCPSN
1   1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30   

REGULAMIN UDZIAŁU WYSTAWCÓW

piątek, 22.07.2016 15:51

W DOŻYNKACH WOJEWÓDZKO-DIECEZJALNYCH DNIA 28 SIERPNIA 2016 ROKU

Organizator- Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zaprasza wytwórców produktów regionalnych,rzemieślników, artystów ludowych, instytucje, organizacje i stowarzyszenia kulturalne do zaprezentowania się podczas Dożynek.

Miejsce: PIOTRKÓW KUJAWSKI, STADION MIEJSKI, ul. KALISKA 42

Warunki uczestnictwa - przepisy organizacyjne

1. Warunkiem zgłoszenia do udziału w Wystawie jest nadesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (karta zgłoszenia), drogą pocztową lub elektroniczną, na podany niżej adres. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie www.piotrkowkujawski.pl 

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Kościelna 1

88-230 Piotrków Kujawski

tel. 54 2654180 wew 15

e-mail: burmistrz@piotrkowkujawski.pl

Uwaga! Prosimy o czytelne wypełnianie karty zgłoszeniowej.

2. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

3. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Wystawie. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyn.

4. Podmiot zakwalifikowany do udziału w Wystawie, otrzymuje od Organizatora potwierdzenie zakwalifikowania (e-mail), wraz z informacją o przyznanym mu stoisku lub miejscu (o kolejności przyznanych stoisk bądź miejsc decyduje kolejność zgłoszeń).

5. Uczestnictwo w Wystawie jest bezpłatne.

6. Decyzja Organizatora o przydziale stoisk jest ostateczna i nie podlega negocjacji.

7. Ilość stoisk i miejsc jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

8. Stoisko nie może przekroczyć powierzchni 9m2.

9. Organizator nie zapewnia dostępu do energii elektrycznej.

10. Organizator nie zapewnia noclegów.

11. Zabronione jest organizowanie stoiska, bądź innej formy sprzedaży (np. sprzedaż z samochodu) poza miejscami wyznaczonymi przez Organizatora. Zabrania się również pozostawiania samochodów na miejscu sprzedaży.

Organizacja stoisk i przepisy porządkowe

12. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się w dniu Dożynek tj. 28 sierpnia 2016 r. do godziny 7:00.

13. W czasie Dożynek działalność handlową można prowadzić wyłącznie w wyznaczonych miejscach, na podstawie świadectwa kwalifikacji wydanego przez Organizatora.

14. Zabrania się prowadzenia działalności degustacyjnej i handlowej w godzinach trwania Mszy Św.

15. Świadectwem kwalifikacji, o którym mowa w pkt. 13 jest potwierdzenie zakwalifikowania uczestnika do udziału w Wystawie, o którym mowa w pkt. 4.

16. Podmioty nie posiadające świadectwa kwalifikacji będą usuwane przez służby porządkowe z terenu Dożynek.

17. Wyznaczone stoisko przeznaczone jest wyłącznie do dyspozycji Wystawcy.

18. Uczestnicy Wystawy organizują swoje stoiska zgodnie z ustaloną lokalizacją, przestrzegając wyznaczonej dla tego stoiska przestrzeni wystawienniczej.

19. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, kompetentnym do ich rozwiązania jest pracownik wyznaczony przez Organizatora.

20. Wymagany jest estetyczny wygląd każdego stoiska.

21. Za utrzymanie porządku i czystości stoiska odpowiada Wystawca.

22. Zabrania się obrotu towarami stanowiącymi zagrożenie dla życia bądź zdrowia.

23. Wszelkie towary prezentowane oraz sprzedawane przez Wystawcę powinny spełniać wymagania określone przepisami prawa.

24. Stoiska powinny być wyposażone przez Wystawcę w sprzęt gaśniczy, zgodnie z przepisami BHP.

25.Uczestnicy Wystawy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie Dożynek przepisów, w szczególności niniejszego regulaminu.

26. Koszty ubezpieczenia stoiska oraz prezentowanych artykułów ponosi Wystawca.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru przed, po i w trakcie trwania Dożynek.

28. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, działaniem sił przyrody, zalaniem wodą i innymi przyczynami losowymi.

29. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Wystawie jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Jarmark Regulamin 2016-07-22 15:52:30 Admin
załącznik Karta Zgłoszenia 2016-07-22 15:52:16 Admin

Informacje o artykule

Zredagował(a): Admin
Data powstania: 22.07.2016 15:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 815

Podziel się

Komentarze (0):

Brak komentarzy na ten temat.

Dodaj komentarz:

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Dane teleadresowe Konta bankowe Nasze osiagnięcia Referaty Projekty europejskie Inwestycje Plan zagospodarowania Gospodarka nieruchomościami Echo Piotrkowa - Informator Lokalny Działalność gospodarcza Druki do pobrania Mapa serwisu